Pozovite nas i dogovorite sastanak099-550-9999Svakim radnim danom
od 8:00 do 16:00

Strateški projekti RH

STRATEŠKI INVESTICIJSKI PROJEKTI REPUBLIKE HRVATSKE SU:

 • privatni, javni ili javno-privatni koji uključuju građenje građevina;
 • iz područja:
  • gospodarstva, energetike, turizma, prometa, infrastrukture, elektroničkih komunikacija, poštanskih usluga, zaštite okoliša, komunalnog gospodarstva, poljoprivrede, šumarstva, vodnog gospodarstva, ribarstva, zdravstva, kulture, znanosti, obrane, pravosuđa, tehnologije i obrazovanja;
 • koji provedbom:
  • stvaraju uvjete za zapošljavanje većeg broja osoba ovisno o vrsti i lokaciji projekta,
  • znatno pridonose razvoju ili poboljšanju uvjeta i standarda za proizvodnju proizvoda i pružanje usluga,
  • uvode i razvijaju nove tehnologije kojima se povećava konkurentnost i ekonomičnost u gospodarstvu ili javnom sektoru i/ili
  • podižu ukupnu razinu sigurnosti i kvaliteta života građana i zaštitu okoliša,
  • pozitivno utječu na više gospodarskih djelatnosti i čijom se provedbom stvara dodana vrijednost,
  • u većoj mjeri pridonosi održivom razvitku i zaštiti prostora i okoliša,
  • znatno pridonosi konkurentnosti hrvatskog gospodarstva;
 • koji su u skladu:
  • s dokumentima prostornog uređenja izuzev s provedbenim dokumentima prostornog uređenja ukoliko isti nisu doneseni,
  • s obvezama preuzetim međunarodnim ugovorima,
  • sa strateškim dokumentima Europske unije i Republike Hrvatske;
 • koji imaju vrijednost ukupnih kapitalnih troškova ulaganja:
  • jednaku ili veću od 150.000.000,00 kuna, ili
  • jednaku ili veću od 75.000.000,00 kuna, a imaju mogućnost biti sufinancirani iz fondova i programa Europske unije, ili
  • jednaku ili veću od 20.000.000,00 kuna, a ostvaruju se na potpomognutim područjima, odnosno na području jedinica područne (regionalne) samouprave I. skupine ili na području jedinica lokalne samouprave I. i II. skupine, sukladno s propisom kojim se uređuje regionalni razvoj Republike Hrvatske, ili na otocima, ili ulažu u poljoprivrednu proizvodnju i ribarstvo;
 • te ukoliko su privatni investicijski projekti, ako se ulaganja odnosi na:
  • proizvodno-prerađivačke aktivnosti, ili
  • razvojno-inovacijske aktivnosti, ili
  • aktivnosti poslovne podrške, ili
  • aktivnosti usluga visoke dodane vrijednosti, ili
  • aktivnosti u energetskom sektoru, ili
  • infrastrukturne aktivnosti, ili
  • aktivnosti u poljoprivrednom sektoru i sektoru ribarstva.